Polyergus rufescens

Polyergus rufescens - Nazwa łacińska

Mrówka amazonka - Nazwa zwyczajowa

Polyergus rufescens – opis:

Wielkość: 7-9mm

Kolor: ruda

Sposób zakładania gniazda: pasożyt

Rójka: lipiec-wrzesień

Biotop: łąki, darnie, lasy

Cechy charakterystyczne: sierpowate żuwaczki, kształt ciała nie do pomylenia. Krótkie czułki oraz potężna łuska pomostka.

Gatunki podobne: Nie do pomylenia

Adopcja: Formica fusca, Formica cinerea, Formica rufibarbis, Formica cunicularia

Uwagi: Bardzo rzadka mrówka, praktykuje pasożytnictwo – robotnice amazonki nie potrafią same wykonywać prac w gnieździe, więc potrzebują stałego dopływu siły roboczej w postaci pierwomrówek. Kolonii trzeba systematycznie dostarczać poczwarek.

Polyergus rufescens