Tapinoma erraticum

Tapinoma erraticum - Nazwa łacińska

Koczowniczka czarna - Nazwa zwyczajowa

Tapinoma erraticum – opis:

Wielkość: 5-6mm

Kolor: ciemnoszara, prawie czarna

Sposób zakładania gniazda: klasztorny

Rójka: czerwiec – lipiec

Biotop: łąki, darnie, lasy

Cechy charakterystyczne: budową ciała przypomina Lasius brunneus, ma jednak inny kształt głowy, jest ciemniejsza, mniejsza i nie posiada łuski pomostkowej

Gatunki podobne: Lasius brunneus – większa, brązowa, posiada łuskę pomostka

Adopcja: w razie potrzeby Tapinoma erraticum

Uwagi: Bardzo rzadka mrówka, poliginiczna. Poczwarki nie wytwarzają oprzędu.

Tapinoma erraticum