Atlas mrówek

Lasius

Formica

Camponotus

Pozostałe mrówki

Mrówki z rodzaju Lasius.

Cechą rozpoznawczą tych mrówek jest w głównej mierze wklęsły tył głowy oraz charakterystyczny kształt odwłoka, zwężający się delikatnie ku końcowi. Tułów z reguły jest szerszy od głowy (za wyjątkiem Lasius umbratus), a większość Lasius spp. za wyjątkiem L. fuliginosus zawiera się w odcieniach brązu, a ich ciało pokryte jest aksamitnym meszkiem, który mieni się w promieniach słońca.. Boki głowy z reguły nie są do siebie równoległe. Rozmiary królowych wahają się pomiędzy 6 a 9 mm.
Królowe zakładające kolonię klasztornie: Lasius niger, Lasius brunneus, Lasius emarginatus, Lasius flavus
Królowe pasożytnicze: Lasius umbratus, Lasius fuliginosus

Mrówki z rodzaju Formica.

Cechą rozpoznawczą tych mrówek jest w głównej mierze płaski lub wypukły głowy. Tułów z reguły jest szerszy od głowy, odwłok w wyraźne pasy (oddzielone tergity), masywniejsze i większe i bardziej ruchliwe od Lasius spp. Boki głowy z reguły są do siebie równoległe. Rozmiary królowych wahają się pomiędzy 8 a 11 mm.
Królowe zakładające kolonię klasztornie: F. rufibarbis, F. cunicularia, F. fusca, F. cinerea
Królowe pasożytnicze: F. rufa / polyctena, F. sanguinea, F. truncorum

Mrówki z rodzaju Camponotus.

Rozmiary tych mrówek nie pozostawiają wątpliwości co do rozpoznania. Tułów z reguły jest węższy lub równy głowie, głowa masywna, z wciętą tylną krawędzią. Rozmiary królowych wahają się pomiędzy 11 a 18 mm. Mrówki, pomimo długotrwałego czasu rozwoju, są cenne w obserwacji. Posiadają podkastę żołnierzy.
Królowe zakładające kolonię klasztornie: C. ligniperdus, C. fallax, C. herculeanus

Pozostałe mrówki.

Większość posiada podwójne styliki (za wyjątkiem P. coarctata) Rozmiary królowych wahają się pomiędzy 4 a 11 mm.
Królowe zakładające kolonię klasztornie: Tetramorium caespitum, Myrmica rubra, Temnothorax crassispinus, Leptothorax acervorum, Tapinoma erraticum, Solenopsis fugax
Królowe zakładające kolonię częściowo klasztornie (dokarmianie): Ponera coarctata, Dolichoderus quadripunctatus, Manica rubida
Pasożyty: Polyergus rufescens
Inkwiliny: Strongylognathus testaceus

Atlas mrówek został opracowany przez  Jana Bojanowskiego. Atlas zawiera 27 gatunków mrówek najczęściej spotykanych w naszym kraju takich jak: Lasius niger, Lasius brunneus, Lasius umbratus, Lasius flavus, Lasius emarginatus, Lasius fuliginosus, Formica rufa/polyctena, Formica sanguinea, Formica truncorum, Formica cunicularia, Formica fusca, Formica cinerea, Camponotus ligniperda, Camponotus herculeanus, Camponotus fallax, Tetramorium caespitum, Solenopsis fugax, Manica rubida, Myrmica rubra, Temnothorax crassispinus, Leptothorax acervorum, Ponera coarctata, Dolichoderus quadripunctatus, Tapinoma erraticum, Polyergus rufescens, Strongylognathus testaceus.

Atlas mrówek gromadzi podstawowe informacje oraz ilustracje powyższych mrówek. Opisy cech charakterystycznych z pewnością pomogą w identyfikacji znalezionej królowej, bądź gniazda niezidentyfikowanych mrówek w okolicy.