Budowa mrówki

Budowa zewnętrzna mrówki

budowa_mrowki

Opis budowy mrówki

1- Głowa  2- Tułów  3- Pomostek  4- Odwłok  5- Biczyk  6- Trzonek czułka  7- Nadustek  8- Żuwaczki  9- Oko złożone    10- Potylica  11- Przedtułów  12- Śródtułów  13- Pozatułów  14- Tchawka  15- Trzonek / stylik / Łuska pomostkowa      16- Tergity odwłoka   17- Sternity odwłoka  18- Unguis / pazurki  19- Ostroga  20- Udo  21- Goleń  22- Stopa  23- Biodro

Ciało mrówki składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Na głowie wyróżniamy parę oczu złożonych, trzy przyoczka, parę zagiętych czułków oraz nadustek przykrywający nasadę żuwaczek, pod którymi znajduje się para szczęk. Oczy złożone są znacznie słabiej wykształcone u form prowadzących podziemny tryb życia. Czułki zbudowane są z trzonka i biczyka.  Aparat gębowy mrówek należy do typu gryzącego. Służy on zarówno do gryzienia twardych pokarmów, jak i do zlizywania płynnych substancji. Dobrze rozwinięte żuwaczki mają różną formę, w zależności od pełnionej funkcji. Mogą być wąskie, sierpowate lub szerokie, trójkątne, o powierzchni tnącej gładkiej lub ząbkowanej. Tułów zbudowany jest z czterech segmentów: przedtułowia, śródtułowia, bardzo słabo widocznego zatułowia oraz po zatułowia które właściwie jest pierwszym segmentem odwłokowym. Od tułowia odchodzą trzy pary odnóży.

 

Odwłok składa się z około 8 segmentów, z których widocznych jest tylko około 5. Jeden lub dwa pierwsze segmenty czyli pomostek i za pomostek tworzą charakterystyczne przewężenie stylik pomiędzy tułowiem a odwłokiem. Na jego końcu znajdują się narządy płciowe zredukowane u robotnic oraz żądło lub zbiorniczek z kwasem mrówkowym.