Formica cinerea

Formica cinerea - Nazwa łacińska

Pierwomrówka żwirowa - Nazwa zwyczajowa

Formica cinerea – opis:

Wielkość: 9-11mm

Kolor: matowy czarny

Sposób zakładania gniazda: klasztorna

Rójka: czerwiec – koniec sierpnia

Biotop: lasy, łąki, miasta

Cechy charakterystyczne: matowo czarna, duży, paskowany odwłok, mieniący się w świetle, lekko brązowe odnóża.

Gatunki podobne: F. fusca – drobniejsza, błyszcząco czarna, jednolity, błyszczący odwłok.

Adopcja: w przypadku osierocenia F. cinerea

Uwagi: Mrówka łatwo zakłada kolonię, poczwarki i robotnice są cennym źródłem w przypadku adopcji królowych pasożytniczych. Mrówka często spotykana w miastach, choć nie tak często jak hurtnica. Dobra dla początkujących.

Formica cinerea