Słownik myrmekologiczny

Rójka – okres, w którym mrówki roją się. Jest to związane z wydaniem na świat form płciowych i ich kopulacją

Formikarium – sztuczne gniazdo służące do hodowli mrówek

Arena – wybieg dla mrówek służący do furażowania

Arrhenotokia – powstawanie samców z niezapłodnionych jaj

Dymorfizm – różnice w budowie zewnętrznej mrówek tego samego gatunku

Feromony – substancje chemiczne wydzielane przez mrówki

Furażowanie – wyszukiwanie i pozyskiwanie pokarmu przez mrówki

Hibernacja – okres spoczynku mrówek podczas zimowania

Inkwilinizm – jedna z form pasożytnictwa społecznego

Jajo – pierwsze stadium rozwoju mrówki, składane przez królową

Larwa – wykluwa się z jajka, nie posiada odnóży, pobiera pokarm i porusza się

Poczwarka – larwa zamienia się w poczwarkę, aby się przeobrazić w dorosłą mrówkę, często otoczona kokonem

Imago – dorosły osobnik

Kokon – oprzęd poczwarki służący jako osłona przed uszkodzeniami

Kasta – grupa mrówek różniąca się od pozostałych rozmiarem i funkcjami

Królowa – samica o rozwiniętych narządach płciowych

Major – mrówka żołnierz należąca do największej kasty robotnic

Media – mrówka należąca do średniej kasty robotnic

Minor – mrówka należąca do najmniejszej kasty robotnic

Nanitic – mrówka pochodząca z pierwszego pokolenia robotnic

Niewolnictwo – wykorzystywanie mrówek przez inne mrówki

Poliginia – występowanie w gnieździe wielu królowych

Monoginia – występowanie w gnieździe jednej królowej

 

 • Samodzielne zakładanie nowego gniazda:
  • haplometroza – jedna królowa zakłada kolonię
   • monoginia pierwotna – do kolonii nie przyłączają się nowe królowe
   • poliginia wtórna – do kolonii przyłączają się kolejne królowe
  • pleometroza – dwie lub więcej królowych zakłada kolonię
   • monoginia wtórna – po pewnym czasie w gnieździe zostaje jedna królowa, pozostałe zostają wyeliminowane
   • poliginia pierwotna – gniazdo rozwija się z udziałem wszystkich królowych
 • Tworzenie nowego gniazda przez podział istniejącego:
  • odłączenie się jednej królowej
   • monoginia pierwotna – do kolonii nie przyłączają się nowe królowe
   • poliginia wtórna – do kolonii przyłączają się kolejne królowe
  • poliginia pierwotna – odłączenie się dwóch lub więcej królowych

 

Polimorfizm – występowanie kast, zróżnicowanych w budowie robotnic

Potomstwo – wszystkie niedojrzałe osobniki w kolonii jaja, larwy, poczwarki

Robotnica – bezpłodna samica z nierozwiniętymi narządami płciowymi

Spadź – wydzielina mszyc, stanowiąca główny pokarm energetyczny mrówek