Słownik myrmekologiczny

Rójka

– okres, w którym mrówki roją się. Jest to związane z wydaniem na świat form płciowych i ich kopulacją

Formikarium

– sztuczne gniazdo służące do hodowli mrówek

Arena

– wybieg dla mrówek służący do furażowania

Arrhenotokia

– powstawanie samców z niezapłodnionych jaj

Dymorfizm

– różnice w budowie zewnętrznej mrówek tego samego gatunku

Feromony

– substancje chemiczne wydzielane przez mrówki

Furażowanie

– wyszukiwanie i pozyskiwanie pokarmu przez mrówki

Hibernacja

– okres spoczynku mrówek podczas zimowania

Inkwilinizm

– jedna z form pasożytnictwa społecznego

Jajo

– pierwsze stadium rozwoju mrówki, składane przez królową

Larwa

– wykluwa się z jajka, nie posiada odnóży, pobiera pokarm i porusza się

Poczwarka

– larwa zamienia się w poczwarkę, aby się przeobrazić w dorosłą mrówkę, często otoczona kokonem

Imago

– dorosły osobnik

Kokon

– oprzęd poczwarki służący jako osłona przed uszkodzeniami

Kasta

– grupa mrówek różniąca się od pozostałych rozmiarem i funkcjami

Królowa

– samica o rozwiniętych narządach płciowych

Major

– mrówka żołnierz należąca do największej kasty robotnic

Media

– mrówka należąca do średniej kasty robotnic

Minor

– mrówka należąca do najmniejszej kasty robotnic

Nanitic

– mrówka pochodząca z pierwszego pokolenia robotnic

Niewolnictwo

– wykorzystywanie mrówek przez inne mrówki

Poliginia

– występowanie w gnieździe wielu królowych

Monoginia

– występowanie w gnieździe jednej królowej 
 • Samodzielne zakładanie nowego gniazda:
  • haplometroza – jedna królowa zakłada kolonię
   • monoginia pierwotna – do kolonii nie przyłączają się nowe królowe
   • poliginia wtórna – do kolonii przyłączają się kolejne królowe
  • pleometroza – dwie lub więcej królowych zakłada kolonię
   • monoginia wtórna – po pewnym czasie w gnieździe zostaje jedna królowa, pozostałe zostają wyeliminowane
   • poliginia pierwotna – gniazdo rozwija się z udziałem wszystkich królowych
 • Tworzenie nowego gniazda przez podział istniejącego:
  • odłączenie się jednej królowej
   • monoginia pierwotna – do kolonii nie przyłączają się nowe królowe
   • poliginia wtórna – do kolonii przyłączają się kolejne królowe
  • poliginia pierwotna – odłączenie się dwóch lub więcej królowych

Polimorfizm

– występowanie kast, zróżnicowanych w budowie robotnic

Potomstwo

– wszystkie niedojrzałe osobniki w kolonii jaja, larwy, poczwarki

Robotnica

– bezpłodna samica z nierozwiniętymi narządami płciowymi

Spadź

– wydzielina mszyc, stanowiąca główny pokarm energetyczny mrówek